Accessibility Tools

Tarikibiy tuzilma

Assotsiatsiyalangan a’zolikka qabul qilish uchun kompaniyaga taqdim etilishi zarur bo’lgan materiallar ro’yxati:

1) “O’zqurilishmateriallari” AK tarkibiga kirish to’g’risida xat;
2) Ro’yxatdan o’tganligi to’g’risidagi guvohnoma (nusxasi);
3) Korxona ustavi (nusxasi);
4) Ishlab chiqariladigan mahsulotga mosligi sertifikati;
5) Ta’sischilarning “O’zqurilishmateriallari” AK tarkibiga kirish to’g’risida qaror qabul qilganligi to’g’risida qaror;
6) Buxgalteriya balansi, F-2, F-2a, joriy yil uchun debitor va kreditor qarzlarning tarkibiy tuzilishi – joriy yil uchun (nusxasi);
7) Kichik korxonalar uchun statistik hisobot 1-KV formasi va yirik biznes korxonalari uchun 1-S formasi – joriy yil uchun (nusxasi);
8) Kelgusi yil uchun biznes reja.


1. Erkin formada yozilgan ariza, unda kompaniya tomonidan hisobotlar, shuningdek korxona faoliyatiga oid axborotlarni taqdim etish bo’yicha qo’yilgan barcha talablarning bajarilishi, majburiy tarzda ko’rsatib o’tiladi.
2. “O’zqurilishmateriallari” AJ tarkibiga kirish bo’yicha qaror qabul qilish bo’yicha korxona umumiy majlisining bayoni yoki ta’sirchilarning qarori.
3. Korxona to’g’risida qisqacha ma’lumot: korxona nomi, boshqaruv organi rahbarining FISh, bog’lanish uchun telefon, huquqiy-tashkiliy shakli (OAJ, QK, MChJ va b.), ustav fondi va uning tarkibi, pochta manzili, bog’lanish uchun telefonlar, korxona qachon tashkil etilgan, nima bilan shug’ullanadi, ishlab chiqarish quvvati, ro’yxat bo’yicha xodimlar soni va x.k.
4. Korxonaning balansi (forma № 1), moliyaviy natijalar bo’yicha hisobot (forma № 2) – yillik va hisobot davri uchun, kreditor va debitor qarzdorlik, shu jumladan muddati o’tgan qarzdorlik.
5. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotga mosligi sertifikati;
6. Guvohnoma (korxona ro’yxatga olinganligi to’g’risidagi guvohnoma).